02 Kasım 2017 Tarihli toplantımızda BilişimERP Satış ve İş Geliştirme Müdürü Cemal Kıvanç Öner bize ” Bilişim Devrimi ve Bilişim Sektöründen Bir Örnek: Bilişim A.Ş.” hakkında değerli bilgiler aktardı. Aynı zamanda GD Başkanımız Barkın Gültekin bize 2017/18 dönemi gerçekleştirdiğimiz Rotary Rally ile ilgili bir sunum yaptı. GD Başkanımız Suha Kızıldere Karaköy Rotary Kulübü’nün de destek olduğu Gümüşkuşak Lokali Projesinden bahsetti.


Categories: Genel

Comments are closed.


>Karakoy Rotary