YENİ ÜYE TEKLİFİ
Rotary’nin yazılı kurallarında, Rotary kulüp üyeliğine teklif edilecek adayların nasıl ve ne şekilde teklif edileceği ayrıntılı biçimde yazılmıştır. Rotary’nin büyümesi ve ilerlemesinde yeni adaylık için isim öneren ve yeni adayı teklif eden kişi çok önemlidir. Öneriyi getiren ve onu teklif eden bir kişi yoksa hiç kimse Rotary üyesi olma fırsatını bulamaz.
Üyelik için aday önerisinde bulunan Rotaryen’ in görevi, kulüp sekreteri veya üyelik komitesine isim önerisinde bulunmakla sona ermez. Aslında, Rotary’ de yeni üyelik için öneride bulunan kişinin sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiş değildir. Ancak gelenek ve usul olarak aşağıda yazılı yöntemler kulüplerin birçoğu tarafından uygulanmaktadır.
Üye teklif eden;
1. Önermek istediği kişiyi önceden birkaç Rotary toplantısına davet etmek,
2. Yeni üye olacak kişiyle beraber bir veya birkaç bilgilendirme ve oryantasyon toplantısına katılmak,
3. Yeni üyeyi birinci ay içerisinde her hafta diğer kulüp üyelerine tanıştırmak,
4. Yeni üyeyi kulübün yürümekte olan bir hizmet projesinde yer almaya teşvik etmek,
5. Yeni üyeyi kulübün kurucusu olduğu Rotaract veya Interact Kulübün toplantısına katılmaya davet etmek,
6. Yeni üyeye Grup İnceleme Değişim, Gençlik Değişim gibi bir uluslararası etkinliğe dahil olmasını sağlayacak fırsatlar yaratmak,
7. Yeni üye ile birlikte diğer komşu kulüpleri ziyaret etmek ve Rotary usullerini öğrenmesine, dostluk ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olmak,
8. Yeni üye ve eşinin, kendi eşi ile birlikte kulübün soysal faaliyetlerine katılmasını, yemeklere ve özel toplantılara gelmelerini sağlamak,
9. Yeni üye ile eşinin, kendi eşi ile beraber bölge konferansına katılmalarını teşvik etmek,
10. Yeni üyenin aktif bir Rotaryen olabilmesi için yeni üye olacak kişiye özel bir arkadaş gibi davranmak.
Yeni üye teklif sahibinin, yukarıda yazılı olan işleri yaptığında, yeni üye olacak kişinin de istekli varlığıyla Rotary’nin daha da güçlendiği görülecektir.


>Karakoy Rotary